TETRAPUR PZ 100

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla
wody, dwuwarstwowa, instalowana „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).

Łączna grubość nawierzchni: 100 mm
Kolor nawierzchni uzależniony od zamawiającego.

Współczynnik HIC – 2,5 m

Zastosowanie:

  • place zabaw

Nawierzchnia posiada:

  • parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 1177:20018-4
  • atest higieniczny PZH