TETRAPUR NZK

TETRAPUR NZK

Nawierzchnia zbudowana z kruszywa i spoiwa poliuretanowego, przepuszczalna dla wody, bezspoinowa, instalowana bezpośrednio na placu budowy.

Zastosowanie:

  • chodniki i deptaki
  • alejki parkowe i ogrodowe
  • ścieżki rowerowe
  • tarasy przydomowe i dachowe
  • parkingi i dojazdy
  • podjazdy
  • schody i podjazdy dla niepełnosprawnych

Nawierzchnia posiada:

  • Deklarację właściwości użytkowych
  • Atest higieniczny PZH

Dla podbudowy mineralnej:

 KomponentyZużycie teoretyczneGrubość warstwy
WARSTWA
UŻYTKOWA
Spoiwo poliuretanowe Tetrapur K2/ Tetrapur K

Kruszywo mineralne frakcji 2-5 mm
5 kg/m2

100 kg/m2
50 mm

Dla podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej:

 KomponentyZużycie teoretyczneGrubość warstwy
WARSTWA
UŻYTKOWA
Spoiwo poliuretanowe Tetrapur K2/ Tetrapur K

Kruszywo mineralne frakcji 2-5 mm
1,3 kg/m2

26 kg/m2
15 mm

Do nawierzchni w kolorach wrażliwych na promieniowanie UV, takich jak szary, biały, beżowy,  itp., w celu uniknięcia zmian barwy zaleca się stosować kleje UV odporne.