TETRAPUR ENZ WS

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).
System WS może zastępować podbudowy betonowe lub asfaltobetonowe.

Zalecana grubość podbudowy 35 mm

 KomponentyZużycie teoretyczneGrubość warstwy 
WARSTWA
STABILIZUJĄCA
ELASTYCZNA
Granulat SBR 1-4 mm

Kruszywo mineralne 2 - 5 mm

Tetrapur 154
15 kg/m2

14,4 kg/m2

2,6 kg/m2
35 mm

 KomponentyZużycie teoretyczneGrubość warstwy 
WARSTWA
STABILIZUJĄCA
TWARDA
Granulat SBR 1-4 mm

Kruszywo mineralne 2 - 5 mm

Tetrapur 154
13,7 kg/m2

23 kg/m2

2,3 kg/m2
35 mm