Produkty

PRODUKTY POLIURETANOWE DO NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

Jednoskładnikowy środek gruntująco - impregnujący o bardzo niskiej lepkości, który polimeryzuje pod wpływem wilgoci z otoczenia.

Właściwości:
- poprawia przyczepność nawierzchni do podłoża
- wiąże pylące i piaskujące powierzchnie betonowe i jastrychowe
- zwiększa odporność podłoża na działanie czynników chemicznych i mechanicznych

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 25 używa się jako środek gruntujący i impregnujący na
podłoża betonowe o wysokich wymaganiach odpornościowych na: ścieranie,
spójność oraz czynniki chemiczne takie jak: kwasy, ługi, oleje, tłuszcze oraz gazy
spalinowe. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie
TETRAPUR 25 w temperaturze od 7°C do 30°C.

DANE TECHNICZNE 
GĘSTOŚĆ (w temp. 20°C)~0,90 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C)20 ± 5 mPas
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA180 kg

Jednoskładnikowym środek gruntująco - impregnujący do asfaltu o bardzo niskiej lepkości, który polimeryzuje pod wpływem wilgoci z otoczenia.

Właściwości:
- poprawia przyczepność nawierzchni do podłoża
- wiąże zanieczyszczenia powierzchniowe
- zwiększa odporność podłoża na działanie czynników chemicznych i
mechanicznych

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 25A używa się jako środek gruntujący i impregnujący na
podłoża asfaltowe o wysokich wymaganiach odpornościowych na: ścieranie,
spójność oraz czynniki chemiczne takie jak: kwasy, ługi, oleje, tłuszcze oraz gazy
spalinowe. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie
TETRAPUR 25A w temperaturze od 7°C do 30°C.

DANE TECHNICZNE 
GĘSTOŚĆ (w temp. 20°C)~0,90 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C)20 ± 5 mPas
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA180 kg

Jednoskładnikowy, strukturalny, barwiony systemem natryskowym PUR, zawierający rozpuszczalnik, polimeryzującym pod wpływem wilgoci z otoczenia.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- niska lepkość
- duża elastyczność

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 134 używa się jako jednoskładnikowe, barwione powłoki natryskowe stosowane na elastyczne maty z granulatu gumowego SBR lub EPDM, montowane mechanicznie „in situ”, tworzące trwałą i elastyczną nawierzchnię sportową. Stosowany do natrysku w nawierzchni TETRAPUR ENZ odmiana II. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 134 w temperaturze od 7°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C)~1,07 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C)2 000 ± 500 mPas
NCO5,5 ± 0,5 %
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
220 kg

Dwuskładnikowy, strukturalny, barwiony systemem natryskowym PUR, zawierający rozpuszczalnik.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- niska lepkość
- duża elastyczność

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 135 używa się jako dwuskładnikowe, barwione powłoki natryskowe stosowane do elastycznych mat z granulatu gumowego, montowanych mechanicznie „in situ”, tworząc trwałą i elastyczną wykładzinę sportową. Stosowany do natrysku w nawierzchni TETRAPUR ENZ odmiana II. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 135 w temperaturze od 7°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI  
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C)składnik A

składnik B

mieszanina

~1,17 g/cm³

~1,08 g/cm³

~1,09 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B

mieszanina
700 ± 100 mPas

2 500 ± 500 mPas

1 500 ± 500 mPas
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
składnik A

składnik B
200 kg

220 kg

Jednoskładnikowe lepiszcze PUR na bazie mieszaniny TDI/MDI z niską zawartością monomerycznego toluilenodwuizocjanianu,
bezrozpuszczalnikowym, polimeryzującym pod wpływem wilgoci z otoczenia.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- niska lepkość
- duża elastyczność
- nie zawiera rozpuszczalników
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 144 używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do układania
elastycznych mat z granulatu gumowego SBR lub EPDM, montowanych
mechanicznie „in situ”. Typowy zakres zastosowań to bieżnie, place gier i zabaw,
boiska wielofunkcyjne oraz korty tenisowe. Stosowany do mat gumowych w
nawierzchniach TETRAPUR ENZ odmiana IV, IV/S oraz TETRAPUR PZ. W celu
uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 144 w
temperaturze od 7°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (23°C)~1,08 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)2 500 ± 500 mPas
NCO10 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
220 kg

Wysokowartościowe jednoskładnikowe lepiszcze PUR na bazie MDI, polimeryzującym pod wpływem wilgoci z otoczenia.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- niska lepkość
- duża elastyczność
- krótki czas polimeryzacji
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 154 używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do układania
elastycznych mat z granulatu gumowego SBR lub EPDM, montowanych
mechanicznie „in situ”. Typowy zakres zastosowań to bieżnie, place gier i zabaw,
boiska wielofunkcyjne oraz korty tenisowe. W zależności od rodzaju wykładziny
maty z granulatu gumowego SBR połączone z TETRAPUR 154 na zakończenie
procesu obróbki zamyka się, spryskuje lub nanosi powłokę tworząc trwałą i
elastyczną wykładzinę sportową. Stosowany do mat gumowych w nawierzchniach
TETRAPUR ENZ odmiana II, III/S, IV, IV/S, WS oraz TETRAPUR PZ. W celu
uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 154 w
temperaturze od 7°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (20°C)~1,08 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)3 000 ± 500 mPas
NCO10 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
220 kg

Wysokowartościowe jednoskładnikowe lepiszcze PUR na bazie izocyjanianów alifatycznych, bezrozpuszczalnikowym, polimeryzującym pod wpływem wilgoci z otoczenia.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- niska lepkość
- duża odporność na promieniowanie UV
- duża elastyczność
- nie zawiera rozpuszczalników
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 166 używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do układania elastycznych mat z granulatu gumowego EPDM, montowanych mechanicznie „in situ”. Typowy zakres zastosowań to bieżnie, place gier i zabaw oraz korty tenisowe. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 166 w temperaturze od 6°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (23°C)~1,08 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)2 500 ± 500 mPas
NCO8,5 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
215 kg

Dwuskładnikowa, pigmentowana, tiksotropowa, bezrozpuszczalnikowa szpachla PUR

Właściwości:
- nie zawiera rozpuszczalników
- wiąże bez skurczów i pęknięć

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 110 używa się jako dwuskładnikową, tiksotropową szpachlę
zamykającą pory w matach z granulatu gumowego SBR, montowanych
mechanicznie „in situ”. Stosowany jako szpachla w nawierzchniach TETRAPUR
ENZ odmiana III/S, II N oraz TETRAPUR ENW. W celu uzyskania najlepszego
rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 110 w temperaturze od 7°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI  
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B

mieszanina
~1,25 g/cm³

~1,23 g/cm³

~1,24 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B

mieszanina
tiksotropowy

300 ± 50 mPas

tiksotropowy
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
składnik A

składnik B
24 kg

6 kg

Dwuskładnikowy, pigmentowany, elastyczny, samopoziomujący, bezrozpuszczalnikowy systemem wylewany na bazie PUR.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- niska lepkość
- duża elastyczność

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 136 wykorzystuje się jako dwuskładnikową, barwioną
powłokę wylewaną stosowaną do elastycznych mat zasypywanych granulatem
gumowym typu EPDM, montowanych mechanicznie „in situ”, tworząc trwałą i
elastyczną wykładzinę sportową. Stosowany do wylewki w nawierzchniach
TETRAPUR ENZ odmiana III, III/M i III/S. W celu uzyskania najlepszego rezultatu
zaleca się stosowanie TETRAPUR 136 w temperaturze od 10°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI  
GĘSTOŚĆ (23°C)składnik A

składnik B

mieszanina
~1,45 g/cm³

~1,08 g/cm³

~1,25 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)składnik A

składnik B

mieszanina
44 500 ± 500 mPas

3 500 ± 500 mPas

3 500 ± 500 mPas
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
składnik A

składnik B
200 kg

220 kg

Dwuskładnikowy, pigmentowany, elastyczny, samopoziomujący, bezrozpuszczalnikowy system wylewany na bazie PUR.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- duża elastyczność
- wysoka amortyzacja

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 137 używa się jako dwuskładnikową, barwioną wylewkę do
warstwy podkładowej, montowanej „in situ”. Stosowany w nawierzchniach
TETRAPUR ENZ odmiana III i III/M. W celu uzyskania najlepszego rezultatu
zaleca się stosowanie TETRAPUR 137 w temperaturze od 10°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI  
GĘSTOŚĆ (23°C)składnik A

składnik B

mieszanina
~0,60 g/cm³

~1,08 g/cm³

~0,85 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)składnik A

składnik B

mieszanina
15 500± 500 mPas

3 500 ± 500 mPas,

8 500 ± 500 mPas
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
składnik A

składnik B
16 kg

220 kg

Dwuskładnikowy, rozcieńczalnikowy lakier poliuretanowy.

Właściwości:
- matowy
- odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- wysokoelastyczny
- odporny na ścieranie
- posiadający dużą siłę krycia

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 90 jest dwuskładnikowym, barwnym, matowym lakierem do wykańczania elastycznych nawierzchni sportowych. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 90 w temperaturze od 10°C do 25°C.

DANE TECHNICZNE  
GĘSTOŚĆ (20°C)składnik A

składnik B
~1,21 g/cm³

~1,06 g/cm³
WIELKOŚĆ OPAKOWANIAskładnik A

składnik B
4,25 kg

0,75 kg

Rozcieńczalnikowa farba poliuretanowa do malowania linii na powierzchni boisk sportowych.

Właściwości:
- matowa
- odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- wysokoelastyczna
- odporna na ścieranie
- posiadająca dużą siłę krycia

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 91 jest dwuskładnikową, barwną, matową farbą do malowania linii na nawierzchniach sportowych. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 91 w temperaturze od 10°C do 25°C.

DANE TECHNICZNE  
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C)składnik A

składnik B
~1,21 g/cm³

~1,06 g/cm³
WIELKOŚĆ OPAKOWANIAskładnik A

składnik B
0,85 kg

0,15 kg

PIANY DO OCIEPLEŃ I IZOLACJI

TETRAFOAM 510/E jest dwuskładnikowym systemem poliuretanowym przeznaczonym do wytwarzania otwarto komórkowej pianki półsztywnej. Powstała pianka idealnie wypełnia wolne przestrzenie w natryskiwanej powierzchni, co zapewnia doskonałą izolację termiczną oraz akustyczną. Bardzo prosta w stosowaniu przy użyciu specjalistycznych agregatów natryskowych. Ekologiczna, nie zawiera freonów, spieniana dwutlenkiem węgla powstałym w reakcji składnika A z B.

Właściwości:

  • łatwe przetwórstwo
  • nie zawiera freonów
  • brak zapachu pianki
  • duża szybkość wzrostu
  • duża wydajność
  • bardzo dobra stabilność wymiarów

KLEJE DO MAT I SZTUCZNEJ TRAWY

Dwuskładnikowe, tiksotropowe, bezrozpuszczalnikowe lepiszcze PUR.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- duża elastyczność
- długi czas życia
- nie zawiera rozpuszczalników
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 100 używa się jako dwuskładnikowe, tiksotropowe lepiszcze
pod elastyczne maty z granulatu gumowego EPDM lub SBR, montowane „in situ”
oraz maty piankowe PUR wzmacniane tkaninami. W celu uzyskania najlepszego
rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 100 w temperaturze od 6°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI  
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B

mieszanina
~1,41 g/cm³

~1,43 g/cm³

~1,23 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B

mieszanina
tiksotropowy

tiksotropowy

200 ± 100 mPas
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
składnik A

składnik B
12,6 kg

1,8 kg

Dwuskładnikowe, pigmentowane, tiksotropowe, bezrozpuszczalnikowe lepiszcze PUR.

Właściwości:
- długi czas życia
- nie zawiera rozpuszczalników
- doskonały do stosowania w suchych i słonecznych warunkach pogodowych

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 100 T używa się jako dwuskładnikowe, tiksotropowe lepiszcze do łączenia trawy syntetycznej w suchych warunkach. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 100 T w temperaturze od 7°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI  
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B

mieszanina
~1,43 g/cm³

~1,06 g/cm³

~1,41 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B

mieszanina
tiksotropowy

200 ± 100 mPas

tiksotropowy
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
składnik A

składnik B
12,6 kg

1,8 kg

Dwuskładnikowe, tiksotropowe, bezrozpuszczalnikowe lepiszcze PUR.

Właściwości:
- długi czas życia
- nie zawiera rozpuszczalników
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów
- doskonały do stosowania w wilgotnych warunkach pogodowych

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 100 TS używa się jako dwuskładnikowe, tiksotropowe
lepiszcze do łączenia trawy syntetycznej w wilgotnych warunkach pogodowych. W
celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR 100 TS w
temperaturze od 2°C do 30°C.

WŁAŚCIOWŚCI  
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B

mieszanina
~1,43 g/cm³

~1,06 g/cm³

~1,41 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B

mieszanina
tiksotropowy

200 ± 100 mPas

tiksotropowy
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
składnik A

składnik B
12,6 kg

1,8 kg

KLEJE POLIURETANOWE DO ELEMENTÓW FORMOWANYCH NA GORĄCO

Wysokowartościowe jednoskładnikowe lepiszcze PUR na bazie MDI, przeznaczone do wykonywania elementów z granulatu gumowego formowanych „na gorąco”.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- duża elastyczność
- krótki czas polimeryzacji
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 156 M używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do produkcji elementów formowanych w prasach na gorąco z granulatu gumowego SBR lub EPDM. Typowy zakres zastosowań to: elastyczne kostki, kształtki, płyty lub maty.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (20°C)~1,08 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)3 000 ± 500 mPas
NCO10 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
220 kg / 1100 kg

Wysokowartościowe jednoskładnikowe lepiszcze PUR na bazie MDI, przeznaczone do wykonywania elementów z granulatu gumowego formowanych „na gorąco”.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- duża elastyczność
- krótki czas polimeryzacji
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 156-7 używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do produkcji elementów formowanych w prasach na gorąco z granulatu gumowego SBR lub EPDM. Typowy zakres zastosowań to: elastyczne kostki, kształtki, płyty lub maty.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (20°C)~1,09 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)4 000 ± 500 mPas
NCO9,0 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
220 kg / 1100 kg

wysokowartościowe, jednoskładnikowe, pigmentowane lepiszcze PUR na bazie MDI, przeznaczone do wykonywania elementów z granulatu gumowego formowanych „na gorąco”.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- duża elastyczność
- krótki czas polimeryzacji
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 157 używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do produkcji
barwionych elementów formowanych w prasach na gorąco z granulatu gumowego
SBR tj.: kostek, kształtek, płyt lub mat.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (23°C)~1,15 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)4 000 ± 500 mPas
NCO8,5 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
250 kg/ 1200 kg

Wysokowartościowe jednoskładnikowe lepiszcze PUR na bazie MDI, przeznaczone do wykonywania elementów z granulatu gumowego formowanych „na gorąco”.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- duża elastyczność
- krótki czas polimeryzacji
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 158 używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do produkcji elementów formowanych w prasach na gorąco z granulatu gumowego SBR lub EPDM. Typowy zakres zastosowań to: elastyczne kostki, kształtki, płyty lub maty.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (20°C)~1,11 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)6 000 ± 500 mPas
NCO14 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
220 kg / 1100 kg

Wysokowartościowe, jednoskładnikowe lepiszcze
na bazie MDI, przeznaczone do wykonywania elementów z granulatu
gumowego formowanych „na gorąco”.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- krótki czas polimeryzacji
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 158-1 używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do
produkcji elementów formowanych z granulatu gumowego w prasach na gorąco
o wysokiej twardości.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (20°C)~1,11 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)5 000 ± 500 mPas
NCO13,5 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
220 kg / 1100 kg

Wysokowartościowe, jednoskładnikowe, pigmentowane lepiszcze PUR na bazie MDI, przeznaczone do wykonywania elementów z granulatu gumowego formowanych „na gorąco”.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- duża elastyczność
- krótki czas polimeryzacji
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 159 używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do produkcji
barwionych elementów formowanych w prasach na gorąco z granulatu gumowego
SBR tj.: kostek, kształtek, płyt lub mat.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C)~1,17 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C)5 000 ± 500 mPas
NCO8,0 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
250 kg/ 1200 kg

Wysokowartościowe, jednoskładnikowe lepiszcze PUR na bazie izocyjanianów aromatycznych przeznaczone do wykonywania elementów z granulatu gumowego formowanych „na gorąco”.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- wysoka elastyczność
- nie zawiera rozpuszczalników
- posiada szerokie spektrum łączenia materiałów
- niska temperatura sieciowania
- wysoka szybkość utwardzania

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 186 używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do produkcji elementów formowanych w prasach na gorąco z granulatu gumowego SBR lub EPDM. Typowy zakres zastosowań to: elastyczne kostki, kształtki, płyty lub maty.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (20°C)~1,07 g/cm³
LEPKOŚĆ (23°C)3 000 ± 500 mPas
NCO8,5 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
215 kg

PASTA EG jest pastą pigmentową na bazie standardowych antypirenów, dodawaną do układów z klejami poliuretanowymi, w celu ograniczenia zjawiska palności elementów formowanych.

Właściwości:

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • wysoka temperatura zapłonu

Zastosowania:

PASTĘ EG stosuje się jako pastę pigmentową dodawaną do granulatu gumowego wraz z lepiszczem poliuretanowym, w celu uniepalnienia elementów formowanych. Pasta pigmentowa jest na bazie standardowych antypirenów, zdecydowanie poprawiających właściwości uniepalniające sporządzanych wyrobów.

SYSTEMY DO BARWIENIA GRANULATÓW

Jednokomponentowy systemem poliuretanowy, polimeryzujący pod wpływem wilgoci z otoczenia, przeznaczony do barwienia granulatu gumowego SBR.

Właściwości:
- wygodny w użyciu
- krótki czas polimeryzacji

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 171 używa się do produkcji barwionego granulatu gumowego SBR. System zapobiega sklejaniu się granulek ze sobą i umożliwia uzyskanie sypkiego barwionego granulatu.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C)1,2 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C)4 000 ± 500 mPas
NCO8,0 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
5 kg/ 20 kg/ 250 kg

Jednokomponentowy, pigmentowany systemem poliuretanowy, polimeryzujący pod wpływem wilgoci z otoczenia, przeznaczony do barwienia granulatu gumowego SBR.

Właściwości:
- wygodny w użyciu
- krótki czas polimeryzacji
- wysoka siła krycia
- doskonała stabilność koloru

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 171 używa się do produkcji barwionego granulatu gumowego SBR. System zapobiega sklejaniu się granulek ze sobą i umożliwia uzyskanie sypkiego barwionego granulatu.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C)1,36 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C)5 500 ± 500 mPas
NCO8,5 ± 0,5%
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA5 kg/ 20 kg/ 250 kg

Jednokomponentowy, pigmentowany systemem poliuretanowy, polimeryzujący pod wpływem wilgoci z otoczenia, przeznaczony do barwienia granulatu gumowego SBR.

Właściwości:
- wygodny w użyciu
- krótki czas polimeryzacji
- wysoka siła krycia
- doskonała stabilność koloru

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR 171 używa się do produkcji barwionego granulatu gumowego SBR. System zapobiega sklejaniu się granulek ze sobą i umożliwia uzyskanie sypkiego barwionego granulatu.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C)1,37 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C)5 000 ± 500 mPas
NCO8,5 ± 0,5%
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA5 kg/ 20 kg/ 250 kg

KLEJE DO PŁYT WARSTWOWYCH

Jednoskładnikowy poliuretanowy szybkowiążący klej utwardzany pod wpływem wilgoci przeznaczony do produkcji płyt typu „sandwich” z rdzeniem styropianowym lub z wełny mineralnej. Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych mogących uszkadzać płyty styropianowe.

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR P310 przeznaczony jest do stosowania na liniach automatycznych oraz na prasach hydraulicznych do produkcji płyt warstwowych typu „Sandwich”. Spoiwo może być wykorzystywane również do łączenia styropianu, wełny mineralnej, pianki PUR z blachą, papą, elementami betonowymi

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (w temp. 20°C) 1,13 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) 5000 ± 1000 mPas
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
60 kg/ 220 kg/ 1100 kg

Dwuskładnikowy poliuretanowy szybkowiążący klej na bazie pianki do produkcji płyt typu „sandwich” z rdzeniem styropianowym lub z wełny mineralnej.

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR P300.1 przeznaczony jest do stosowania na liniach automatycznych do ciągłej produkcji płyt warstwowych typu „Sandwich”.

WŁAŚCIOWŚCI  
GĘSTOŚĆ (w temp. 20°C) składnik A

składnik B
1,04 g/cm³

1,23 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B
300 ± 50 mPas

260 mPas
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
składnik A

składnik B
220 kg/ 1100 kg

220 kg/ 1100 kg

KLEJE DO DREWNA

Jednokomponentowy, systemem poliuretanowy polimeryzujący pod wpływem wilgoci z otoczenia, dającym trwałą, niewidoczną i wodoodporną spoinę o doskonałych parametrach wytrzymałościowych.
PRODUKT NIE ZAWIERA FORMALDEHYDU.

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR D500 używa się jako jednoskładnikowy system do produkcji paneli termoizolacyjnych, sandwich i przegrodowych jak również podłóg technicznych. TETRAPUR D500 można również stosować do klejenia: drewna, cementu włóknistego, blachy stalowej lub aluminiowej, twardej piany poliuretanowej, ekstrudowanego i ekspandowanego polistyrenu oraz paneli z wełny mineralnej przeznaczonych do płyt gipsowych.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (w temp. 20°C) ~1,45 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) 7000 ± 1500 mPas
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
250 kg/ 1200 kg

Jednokomponentowy, systemem poliuretanowy polimeryzujący pod wpływem wilgoci z otoczenia, dający trwałą, bezbarwną i wodoodporną spoinę o doskonałych parametrach wytrzymałościowych. System o ograniczonym przyroście piany zalecany do klejenia materiałów o wysokiej wilgotności.
PRODUKT NIE ZAWIERA FORMALDEHYDU.

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR D520 używa się jako jednoskładnikowy system do klejenia elementów drewnianych t.j. okna, drzwi, schody, balustrady, tarasy, meble ogrodowe. TETRAPUR D520 można również stosować do łączenia ze sobą wszystkich elementów drewnianych zarówno z drewna miękkiego, twardego jak i drewna egzotycznego oraz elementów z tworzyw drzewnych.

WŁAŚCIOWŚCI 
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C) ~1,13 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) 6000 ± 500 mPas
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
1 kg/ 250 kg/ 1150 kg

SYSTEMY DO NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

KLEJE DO KAMIENI

Wysokowartościowe jednoskładnikowe lepiszcze PUR na bazie izocyjanianu alifatycznego, polimeryzującym pod wpływem wilgoci z otoczenia.

Właściwości:
- duża odporność na promieniowanie UV
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- niska lepkość
- krótki czas polimeryzacji

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR K używa się jako jednoskładnikowe lepiszcze do układania
powierzchni z kruszywa mineralnego montowanych „in situ”. Typowy zakres
zastosowań to ozdobne ścieżki i piesze ciągi komunikacyjne. W celu uzyskania
najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR K w temperaturze od 7°C
do 30°C.

Dane techniczne: 
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C) ~1,16 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) 1 200 ± 500 mPas
NCO23,0 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
220 kg

Wysokowartościowe jednoskładnikowe spoiwo PUR na bazie izocyjanianów aromatycznych, polimeryzujące pod wpływem wilgoci z otoczenia.

Właściwości:
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- niska lepkość
- krótki czas polimeryzacji
- nie zawiera rozpuszczalników

Zastosowania:
Produkt TETRAPUR K2 używa się jako jednoskładnikowe spoiwo do układania nawierzchni z kruszywa mineralnego montowanych „in situ”. Typowy zakres zastosowań to ozdobne ścieżki i piesze ciągi komunikacyjne. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca się stosowanie TETRAPUR K2 w temperaturze od 7°C do 30°C.

Dane techniczne: 
GĘSTOŚĆ (w temp. 23°C) ~1,12 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) 2000 ± 500 mPas
NCO17,5 ± 0,5%
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
220 kg

SYSTEMY DLA GÓRNICTWA

Wtryskowy dwuskładnikowy systemem PUR o wysokiej hydrofobowości nie zawierającym rozpuszczalników oraz ftalanów, przeznaczonym do stosowania w wyrobiskach podziemnych do: uszczelniania spękanego górotworu, wzmacniania suchych i mokrych konstrukcji, silnie rozluźnionych skał i pokładów węgla oraz uszczelniania konstrukcji budowlanych górotworu .

Właściwości:
- Twarda piana o stopniu wzrostu max 2,5 v/v
- Wysoka odporność chemiczna
- System bezpieczny dla środowiska
- Niebrudzący
- Niepalny

Zastosowanie:
TETRAPUR 777 2C jest używana jako wtryskiwana dwuskładnikowa sztywna piana poliuretanowa przeznaczona do: stabilizacji warstw górotworu, konsolidacji, podnoszenia zatopionych chodników oraz jezdni, wzmacniania pęknięć skał. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się używać TETRAPUR 777 2C w zakresie temperatur od 5 ° C do 40 ° C.

WŁAŚCIOWŚCI  
GĘSTOŚĆ (w temp. 20°C) składnik A

składnik B

mieszanina
~1,01 g/cm³

~1,23 g/cm³

~1,1 g/cm³
LEPKOŚĆ (w temp. 23°C) składnik A

składnik B

mieszanina
720 ± 100 mPas

250 mPas

550 mPas
WIELKOŚĆ
OPAKOWANIA
składnik A

składnik B
20,4 kg

24,6 kg