Dotacje Unijne

Konkurs nr 1 Przyłącze energetyczne

Konkurs nr 2 – Maszyna wytrzymałościowa

Konkurs nr 3 – Maszyny do linii technologicznej

Konkurs nr 4 – Mieszalniki

Konkurs nr 5 – Przepływomierze

Konkurs nr 6 – Komputery

Konkurs nr 7 – Budowa 1

Konkurs nr 8 – Budowa 2

Konkurs nr 9 Maszyny do linii technologicznej

Konkurs nr 10 Mieszalniki

Konkurs nr 11 Przepływomierze

Konkurs nr 12 Budowa 1

Konkurs nr 13 Budowa 2

Konkurs nr 14 – Disolver laboratoryjny

Konkurs nr 15 – Budowa 1 – zbiornik surowca

Konkurs nr 16 Mieszalniki

  • Wynik konkursu nr 16

Konkurs nr 17 – Budowa 3-dobudowa pomieszczenia reaktorów

Konkurs nr 18 – Budowa 4-dobudowa elementów uzupełniających

Konkurs nr 19 – Budowa 5-wentylacja mechaniczna pomieszczenia reaktorów

Konkurs nr 20 – Budowa – Przebudowa Pomieszczeń Magazynowych

Konkurs nr 21 – Disolver Próżniowo Kadziowy

Konkurs nr 22 – Prasa Do Opróżniania Kadzi

Konkurs nr 23 – Zakup Kadzi Roboczych

Konkurs nr 24 – Budowa – Przebudowa Zasilania Energetycznego

Konkurs nr 25 – Budowa – Przebudowa z Dostosowaniem Do Przepisów P. Poż

Konkurs nr 26 – Budowa – Instalacja Ekwipotencjalna

Konkurs nr 27 – Przepływomierze

Konkurs nr 28 – Budowa – Wentylacja mechaniczna pomieszczenia reaktorów

Konkurs nr 29 – Budowa – Przebudowa zasilania energetycznego

Konkurs nr 30 – Budowa – Przebudowa z dostosowaniem do przepisów p. poż

Konkurs nr 31 – Budowa – Instalacja ekwipotencjalna

Konkurs nr 32 – Przepływomierze

Konkurs nr 33 – Przepływomierze

Konkurs nr 34 – Przepływomierze

Konkurs nr 35 – Mocowanie Disolvera i prasy do podłoża